Ohjeet arviointitehtävien tekemiseen kotona

Poikkeuksellisen tilanteen vuoksi ReadDrama-tutkimuksen loppumittaukset joudutaan suorittamaan kotona huoltajien ohjauksessa. Tutkimukset koostuvat kahdesta erillisestä osuudesta:

1)Noin 45 minuutin verkkovälitteisestä arvioinnista, joka sisältää luku- ja päättelytehtäviä sekä lukumotivaatiota kartoittavan kyselyn.

2) Noin 15 minuutin puhelinosuudesta sisältäen ääneen luettavan tehtävän ja haastattelun. Alla tarkemmat ohjeet näihin kumpaankin.

Lapsi tarvitsee tietokonetta molempien osuuksien suorittamisessa. Lapset ovat jo kerran tehneet tällaisen arviointikokonaisuuden kouluilla joulukuussa 2019, joten he tietävät melko hyvin miten toimia.


1. Verkkovälitteinen arviointi

Tämän vaiheen voitte tehdä itsenäisesti kotona alla olevan video-ohjeen mukaisesti. Videon sisältämät ohjeet löytyvät kirjallisessa muodossa täältä).

Kirjautuminen tapahtuu osoitteessa: http://arvio.nmi.fi/login

Saatte tutkimukseen osallistuvan huollettavanne tunnukset sähköpostitse, tekstiviestinä ja/tai puhelimitse tutkimusavustajalta. Toivoisimme, että tehtävä tehdään mahdollisimman pian lähipäivinä tunnuksen saatuanne, jotta tutkimus ei pääse unohtumaan. Tutkimusavustajat muistuttelevat ja ohjaavat tarvittaessa tehtävän pariin.

Uloskirjautuminen tapahtuu vierailemalla osoitteessa: http://arvio.nmi.fi/logout

Huom. Verkko-osoitteiden /login ja /logout -tarkennukset varmistavat ettei tietokone muista aiempaa kirjautumista. Näiden lisääminen on tarpeen varsinkin kodeissa, jossa useampi sisarus osallistuu tutkimukseen samalla tietokoneella. Pahoittelemme, että tämä tarkennus puuttuu videosta.

Tekninen tuki: Jaakko Ryssy, arvio-tuki@nmi.fi, puh 040 702 7527


2. Puhelimitse tehtävä osuus

Tutkimusavustaja ottaa teihin yhteyttä ajan sopimiseksi puhelinosuudelle. Jos lapsi ei ole vielä kovin tottunut puhumaan puhelimessa reippaasti, sitä voisi hiukan harjoitella etukäteen. On nimittäin tärkeää, että arviointitilanteessa puhelimeen puhutaan kuuluvalla äänellä, sillä äänitämme puhelun ääneenlukemisen arvioimiseksi ja haastatteluvastausten ylöskirjaamiseksi.

Puhelinarviontia varten tulee valmistaa rauhallinen tila, jossa on tietokone ja verkkoselain auki ja toimintakunnossa. Avatkaa tämä verkkosivu selaimeen. Puhelinarviointi etenee seuraavasti:

2a) Alkutervehdysten ja ääneenvoimakkuuksien säädön jälkeen tehdään ilmaisevan ääneenlukemisen tehtävä. Avustaja kertoo puhelimessa tarkemmin, miten tehtävä suoritetaan.

Luettavaan tekstiin pääset täältä, puhelussa kerrotun salasanan avulla.

2b) Tehtävän jälkeen tutkimusavustaja haastattelee lasta lyhyesti kirjojen lukemisesta. Jos lapsi osallistui koulussa lukuteatteriin, häntä haastatellaan lyhyesti myös siihen liittyvistä kokemuksista.