ESITTELY

Mitä on lukuteatteri?

Lukuteatteri on lukusujuvuuden kohdennetun tuen muoto, jossa lukemista harjoitellaan draaman keinoin, näytelmätekstiä esitykseksi työstäen. Lukuteatterityöskentely harjoittaa oppilaan luetun ymmärtämisen, lukusujuvuuden ja ilmaisevan ääneen lukemisen taitoja. Draamatoiminta ja näytelmän harjoittelu tarjoaa kuitenkin toistavalle ääneen lukemiselle mielekkään kontekstin, jolloin lukemisen harjoittelusta voidaan tehdä heikollekin lukijalle mieluisempaa.

Taitojen lisäksi lukuteatteri tukee oppimismotivaatiota tarjoamalla merkittävän oppimiskokemuksen tavoitteellisen ryhmätyöskentelyn ja itsensä ylittämisen muodossa. Nämä tekijät saattavat kohentaa oppilaan käsitystä itsestään oppijana ja lukijana ja parempaan oppimismotivaation pitkällä aikavälillä. Draamatyöskentelyssä harjoitetaan lisäksi ryhmätyö- ja tunnetaitoja.

Mikä on ReadDrama-hanke? Katso esittelyvideo!

ReadDrama -tutkimuksessa selvitetään kuinka tehokas lukuharjoittelun muoto lukuteatteri on ikätasollaan hitaasti lukeville oppilaille. Tutkimushanke on Suomen Akatemian rahoittama ja se toteutetaan Niilo Mäki Instituutissa.

Hankkeessa on kehitetty 8 viikon mittainen lukuteatterin opetusohjelma etenkin erityisopetuksessa hyödynnettäväksi. Lukuteatterityöskentelyn vaikuttavuutta tutkittiin laajassa vaikuttavuustutkimuksessa lukuvuoden 2019-2020 aikana. Vaikuttavuustutkimuksessa todettiin lukuteatterityöskentelyn olevan koulun tavanomaiseen tukeen verrattuna yhtä tehokas lukusujuvuuden harjoittelun menetelmä, mutta sen lisäksi vähentävän ääneen lukemiseen liittyvää ahdistusta. Lukuteatteri osoittautui heikoille lukijoille mieluisaksi tavaksi harjoitella lukemista. Vaikuttavuustutkimuksesta pääset lukemaan lisää täältä.

Lukuvuosien 2020-2021 sekä 2022-2023 aikana hankkeessa tutkitaan lukuteatterityöskentelyn vaikuttavuutta lasten lukutaitoihin ja -motivaatioon, kun opettajat itse ohjaavat lukuteatteria kouluillaan.

Oheisella videolla projektisuunnittelija Roosa Karhunen esittelee ReadDrama -hanketta

Tutkimuksen tietosuojaselosteeseen voit tutustua täällä.