ESITTELY

Mitä on lukuteatteri?

Lukuteatterissa lukemisen päämäärä on oppia tulkitsemaan ja ilmaisemaan näytelmätekstejä, mikä harjoittaa oppilaan luetun ymmärtämisen, lukusujuvuuden ja ilmaisevan ääneen lukemisen taitoja.

Taitojen lisäksi lukuteatteri tukee oppimismotivaatiota tarjoamalla merkittävän oppimiskokemuksen tavoitteellisen ryhmätyöskentelyn, itsensä ylittämisen ja saavuttamisen muodossa. Nämä tekijät saattavat kohentaa oppilaan käsitystä itsestään oppijana ja lukijana ja parempaan oppimismotivaation pitkällä aikavälillä.

Mikä on ReadDrama-hanke? Katso esittelyvideo!

ReadDrama -tutkimuksessa selvitetään kuinka tehokas lukuharjoittelun muoto lukuteatteri on ikätasollaan hitaasti lukeville oppilaille.

Oheisella videolla Akatemiatutkija Jarkko Hautala esittelee ReadDrama -hanketta.