TUTKIMUS

Tutkimuksen tavoitteena on testata seuraavia olettamuksia eli hypoteeseja:

  1. Lukuteatteri on tehokkaampi lukuharjoittelun muoto kuin koulun normaali tuki ikätasollaan hitaille lukijoille.
  2. Tavoitteellinen lukuteatteri edistää oppilaan lukumotivaatiota enemmän kuin harjoitemuotoinen lukuteatteri, mikä johtaa lisääntyneeseen lukemisen harrastuneisuuteen ja lukutaitoihin 6:kk seurantamittauksessa

Näihin oletuksiin vastataan vertaamalla seuraavia satunnaistettuja ryhmiä ennen, jälkeen ja 6:kk seurantamittauksissa.

  1. Tavoitteelliseen lukuteatteriin osallistuvat hitaat lukijat (N=50)
  2. Harjoitemuotoiseen lukuteatteriin osallistuvat hitaat lukijat (N=50)
  3. Koulun normaalia tukea saavat hitaat lukijat (N=50)
  4. Tyypillisesti lukevat luokkaverrokit (N=100-200)

Aineisto kerättiin lukuvuosien 2019-2021 aikana Keski-Suomessa. Tutkimukseen osallistui 10 koulua. Lukuteatterityhmiä vetivät koulutetut draamakasvatuksen, erityispedagogiikan ja luokanopettaja -opiskelijat Jyväskylän yliopistosta ja avoimesta yliopistosta. Mittareiden validointitutkimus ja pilottitutkimus suoritettiin yhdellä koululla lukuvuonna 2018-2019.

Tutkimuksen tietosuojaselosteeseen voit tutustua täällä.