YHTEYSTIEDOT

JARKKO HAUTALA

Akatemiatutkija, PsT. 

Jarkko on hankkeen johtaja,
kokeellisen ja määrällisen
psykologisen tutkimuksen asiantuntija.

jarkko.hautala@nmi.fi
040 805 3487

ROOSA KARHUNEN

Projektisuunnittelija, FM.

Roosa pitää huolen
kaikista mahdollisista
käytännön asioista.

roosa.karhunen@nmi.fi
044 793 1003ENNI JUNTTILA

Tutkija, FM.

Enni vastaa hankkeeseen liittyvästä laadullisesta draamakasvatuksellisesta tutkimuksesta.

enni.junttila@nmi.fi


MIIA RONIMUS

Tutkijatohtori, PsT.

Miia vastaa
hankkeeseen liittyvästä
motivaatiotutkimuksesta.

miia.ronimus@nmi.fi


NINA KULLBERG

Tohtorikoulutettava, FM.

Ninan työtehtäviin 
kuuluu aineistonkeruu 
ja analyysit.

nina.m.kullberg@jyu.fi
040 805 4724