ReadDrama-hankkeen laajan vaikuttavuustutkimuksen tuloksia on julkaistu!

ReadDrama-tutkimuksen lukuvuonna 2019-2020 toteutetun laajan vaikuttavuustutkimuksen tuloksia on julkaistu Scandinavian Journal of Educational Research -lehdessä!

Lukuteatterissa ääneen lukemisen sujuvuutta ja ilmaisua harjoitellaan näytelmätekstien parissa. Tässä tutkimuksessa lukuteatterin vaikuttavuutta 3-4. luokkalaisten hitaiden lukijoiden lukutaitojen ja -motivaation edistämisessä tutkittiin satunnaistetulla kokeellisella tutkimusasetelmalla. Tutkimuksessa verrattiin kahta erilaista lukuteatteriohjelmaa tavanomaiseen ääneen lukemisen harjoitteluun, johon osallistui hitaita lukijoita (n=59) ja koulun normaaliopetukseen, johon osallistui normaalisti lukevia oppilaita (n=159). Toisessa lukuteatteriohjelmassa (n=50) oppilaille annettiin tavoitteeksi esittää kokonainen näytelmä yleisölle ohjelman lopussa, kun taas toinen lukuteatteriohjelma (n=49) rakentui yksittäisten draamaharjoitusten varaan. Tulosten mukaan lukuteatteri ja perinteinen ääneen lukeminen auttoivat hitaita lukijoita yhtä hyvin saavuttamaan lukunopeudessa tyypillisesti lukevia luokkatovereitaan. Oppilaat pitivät eniten näytelmän esittämiseen tähtäävästä lukuteatterista, mihin osallistuminen myös vähensi ääneen lukemiseen liittyvää jännittämistä ja ääneen lukemisen virheitä. Tulosten mukaan lukuteatteria voidaan suositella käytettäväksi erityisopetuksessa osana lukemisen kohdennettua tukea.

Klikkaa tästä lukeaksesi koko artikkelin.